Fandom

Political Answers

Welcome to Political Answers. What would you like to know?

Mga halimbawa ng pagkakaiba ng sultanato at barangay?

53,643pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0

Ang pamahalaang barangay ay may 2 uri ng batas, ang nakasulat at di-nakasulat samantalang ang Sultanato ay naka batay ang kanilang batas sa Qur'an o Koran na tinatawag na Sharia.

Also on Fandom

Random Wiki