Wikia

Political Answers

Welcome to Political Answers. What would you like to know?

Mga halimbawa ng pagkakaiba ng sultanato at barangay?

Talk0
23,007pages on
this wiki

Ang pamahalaang barangay ay may 2 uri ng batas, ang nakasulat at di-nakasulat samantalang ang Sultanato ay naka batay ang kanilang batas sa Qur'an o Koran na tinatawag na Sharia.

Around Wikia's network

Random Wiki