Fandom

Political Answers

Welcome to Political Answers. What would you like to know?

Mga halimbawa ng pagkakaiba ng sultanato at barangay?

69,304pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Ang pamahalaang barangay ay may 2 uri ng batas, ang nakasulat at di-nakasulat samantalang ang Sultanato ay naka batay ang kanilang batas sa Qur'an o Koran na tinatawag na Sharia.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.