Fandom

Political Answers

Welcome to Political Answers. What would you like to know?

Larawan ng pamahalaang barangay?

53,695pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0

ANG SALITANG BARANGAY AY HANGO SA SALITANG BALANGAY,SINASABING SILA DAW AY MALAYA,AT SILA AY MAY 30 -HANGGANG 100 NA PAMILYA,ANG KANILANG KATAAS-TAASAN AY ANG KANILANG DATU.


INIWASTO NI:

GERALDINE D. BORNASAL

Also on Fandom

Random Wiki