Wikia

Political Answers

Welcome to Political Answers. What would you like to know?

Larawan ng pamahalaang barangay?

Talk0
23,008pages on
this wiki

ANG SALITANG BARANGAY AY HANGO SA SALITANG BALANGAY,SINASABING SILA DAW AY MALAYA,AT SILA AY MAY 30 -HANGGANG 100 NA PAMILYA,ANG KANILANG KATAAS-TAASAN AY ANG KANILANG DATU.


INIWASTO NI:

GERALDINE D. BORNASAL

Around Wikia's network

Random Wiki