Fandom

Political Answers

Welcome to Political Answers. What would you like to know?

Kapangyarihan at tungkulin ng pinuno?

53,878pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0

DATU:

  • Mangasiwa at maging tapat
  • mging espeto sa pangnga siwa ng kapwa
  • Gumawa ng mga kautusan at batas
  • Magtanggol sa nasasakupan laban sa mga kaaway
  • Tumulong sa mga may sakit o nangangailangan
  • Magbigay ng payo sa mga humihingi nito
  • Kumalinga at mangalaga sa bawat mamamayan
  • Panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa kanyang pamayanan
  • Humatol at mamuno sa mga mandirigma ng barangay
  • Mamuno ng makatarungan at naaayon sa matandang kaugalian at mga batas

Also on Fandom

Random Wiki