Fandom

Political Answers

Welcome to Political Answers. What would you like to know?

Kapangyarihan at tungkulin ng pinuno?

69,379pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

DATU:

  • Mangasiwa at maging tapat
  • mging espeto sa pangnga siwa ng kapwa
  • Gumawa ng mga kautusan at batas
  • Magtanggol sa nasasakupan laban sa mga kaaway
  • Tumulong sa mga may sakit o nangangailangan
  • Magbigay ng payo sa mga humihingi nito
  • Kumalinga at mangalaga sa bawat mamamayan
  • Panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa kanyang pamayanan
  • Humatol at mamuno sa mga mandirigma ng barangay
  • Mamuno ng makatarungan at naaayon sa matandang kaugalian at mga batas

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.