Fandom

Political Answers

Welcome to Political Answers. What would you like to know?

Kapangyarihan at tungkulin ng pinuno?

59,917pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

DATU:

  • Mangasiwa at maging tapat
  • mging espeto sa pangnga siwa ng kapwa
  • Gumawa ng mga kautusan at batas
  • Magtanggol sa nasasakupan laban sa mga kaaway
  • Tumulong sa mga may sakit o nangangailangan
  • Magbigay ng payo sa mga humihingi nito
  • Kumalinga at mangalaga sa bawat mamamayan
  • Panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa kanyang pamayanan
  • Humatol at mamuno sa mga mandirigma ng barangay
  • Mamuno ng makatarungan at naaayon sa matandang kaugalian at mga batas

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki