Fandom

Political Answers

Welcome to Political Answers. What would you like to know?

Impormasyon tungkol sa pamahalaang sultanato?

69,284pages on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Ito ay isang uri ng pamahalaan ng mga muslim na ang mga namumuno ay tinatawag nilang Sultan o Sultanato ang kaunaunahang nagtatag nito sa pilipinas ay si abu bkr at shariff kabungsuan at ang kauna uanhang taong namuno bilang sultan dito sa pilipinas ay si abu bkr at ang mga katulong ng sultan sa pamumuno ay ang ruma bechara, raha muda, kali o hukom at marami pang iba.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.