Fandom

Political Answers

Welcome to Political Answers. What would you like to know?

Datu, timawa, alipin,maharlika?

53,708pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0

alipin ng mga namumuno sa bansa

at ang mga indio ay kaspi dito

Also on Fandom

Random Wiki