Fandom

Political Answers

Welcome to Political Answers. What would you like to know?

Ano ang sultanato ng pilipinas?

53,691pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0

gjjgjgjdiko aram ambot home work lng na mo ini grade V-1 -(REN)- panalan me sa clash of clans sa pamamagitan ng kalakalan,dinala at pinalaganap ang islam sa sulu ng mga arabeng nanggaling sa india,indonesia,at malaysia.ang islam ay batay sa mga aral ni muhammad.muslim ang tawag sa mga tagasunod sa islam.may kinalaman ang islam sa pagbuo ng pamahalaang sultanato kong ang mga sultanato ano naman yong moslim

Also on Fandom

Random Wiki