Wikia

Political Answers

Welcome to Political Answers. What would you like to know?

Ang hirarkiya ng halaga ayon kay Max Scheler ay Banal Pandamdam,Pambuhay, at Ispiritwal

Talk0

Around Wikia's network

Random Wiki