Wikia

Political Answers

Welcome to Political Answers. What would you like to know?

Akrostik ng nanay?

51,561pages on
this wiki
Talk0

N-AGLALABA NG MGA DAMIT A-ASIKASO NG MGA GAWAING BAHAY N-AGLULUTO NG MASARAP NA PAGKAIN A-LALA SA MGA ANAK Y-AN ANG MAGALING NA NANAY

Around Wikia's network

Random Wiki