Wikia

Political Answers

Welcome to Political Answers. What would you like to know?

Akrostik ng nanay?

Talk0
23,265pages on
this wiki

N-AGLALABA NG MGA DAMIT A-ASIKASO NG MGA GAWAING BAHAY N-AGLULUTO NG MASARAP NA PAGKAIN A-LALA SA MGA ANAK Y-AN ANG MAGALING NA NANAY

Around Wikia's network

Random Wiki